ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  It's waste of time to try to explain anything to Tony.

  • A. 
   Tony should be given explanation.
  • B. 
   To save time, explain it to Tony.
  • C. 
   It's well worth trying to explain things to Tony.
  • D. 
   It's not worth trying to explain anything to Tony.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Not worth + V-ing: Không đáng để làm gì

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 7008

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID