OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  He/ not keep/ promise/ visit me/ regularly//

  • A. 
   He doesn't keep promising and visiting me regularly.
  • B. 
   He didn't keep his promise to visit me regularly.
  • C. 
   He hasn't kept to promise to visit me regularly.
  • D. 
   He doesn't keep his promise to visit to me regularly.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giữ lời hứa là Keep sb's promise - Tiếp tục hứa là Keep promising

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF