RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  He/ not keep/ promise/ visit me/ regularly//

  • A. 
   He doesn't keep promising and visiting me regularly.
  • B. 
   He didn't keep his promise to visit me regularly.
  • C. 
   He hasn't kept to promise to visit me regularly.
  • D. 
   He doesn't keep his promise to visit to me regularly.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giữ lời hứa là Keep sb's promise - Tiếp tục hứa là Keep promising

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 6996

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA