ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  It/ wonderful/ hear/ magnificent performance//

  • A. 
   It was wonderful to hear such a magnificent performance.
  • B. 
   It was wonderful of hearing a magnificent performance.
  • C. 
   It's wonderful to hear such magnificent performance.
  • D. 
   It will be wonderful to hear a such magnificent performance.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chuyện đã xảy ra nên dùng thì quá khứ đơn nên chọn câu A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 6995

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID