RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  The workers are threatening to go on strike unless the company raises the hourly wage.

  • A. 
   If their wages are not increased, the workers plan to strike.
  • B. 
   The company raised the workers' wages to avoid a strike.
  • C. 
   The company demands that the workers strike.
  • D. 
   The company threatened to pay the workers less.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn câu A hợp về nghĩa nhất: " Nếu tiền công của họ không tăng lên, những người công nhân sẽ đình công"

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7011

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA