ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  boys/ clever/ see/ solution/ problem/ so quickly//

  • A. 
   The 'boys were clever to see the solution to the problem so quickly.
  • B. 
   Boys are clever to see the solution of problem so quickly.
  • C. 
   The boys are clever at seeing the solution to the problem so quickly.
  • D. 
   The boys were clever to see the solution of the problem so quickly.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Những cậu bé rất khéo léo khi nhìn ra giải pháp cho vấn đề rất nhanh

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 7001

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID