ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID
 • Câu hỏi:

  It would have been a perfect paper except for some mistakes.

  • A. 
   It was a perfect paper.
  • B. 
   The paper had some mistakes.
  • C. 
   The word was spelt perfectly.
  • D. 
   The teacher did not accept the paper.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Câu gốc dùng "would have been": là giả thuyết nên trái vs sự thật ở quá khứ. Vậy nên chọn câu B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7007

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA