ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID
 • Câu hỏi:

  Viết phương trình ảnh của đường tròn \(\left( C \right):{x^2} + {y^2} - 4x + 5y + 1 = 0\) qua phép đối xứng trục Oy.

  • A. 
   \({x^2} + {y^2} + 4x + 5y + 1 = 0.\)
  • B. 
   \({x^2} + {y^2} - 4x + 5y + 1 = 0.\)
  • C. 
   \({x^2} + {y^2} - 4x - 5y + 1 = 0.\)
  • D. 
   \({x^2} + {y^2} + 4x - 5y + 1 = 0.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi I và R lần lượt là tâm và bán kính của đường tròn (C), I’ và R’ lần lượt là tâm và bán kính của đường tròn (C’) là ảnh của

  Khi đó ta có: \(R' = R = \sqrt {{2^2} + {{\left( { - \frac{5}{2}} \right)}^2} - 1}  = \frac{{\sqrt {37} }}{2}\) và I’=ĐOy(I).

  I’=ĐOy(I)\( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x_{I'}} =  - {x_I} =  - 2\\{y_{I'}} = {y_I} =  - \frac{5}{2}\end{array} \right.\)

  Vậy phương trình đường tròn (C’) là:  \({x^2} + {y^2} + 4x + 5y + 1 = 0.\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7278

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA