ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID
 • Câu hỏi:

  Trong các hình sau đây, hình nào có 4 trục đối xứng?

  • A. 
   Hình bình hành
  • B. 
   Hình chữ nhật
  • C. 
   Hình thoi
  • D. 
   Hình vuông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hình vuông ABCD có bốn trục đối xứng, đó là:

  + Hai đường chéo AC và BD.

  + Hai đường thẳng a và b đi qua tâm và vuông góc với các cạnh đối diện.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7274

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA