ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình: (x - 3)2 + (y - 1)2 = 6. Phép đối xứng trục Oy biến (C) thành (C’) có phương trình:

  • A. 
   (x + 3)2 + (y - 1)2 = 36
  • B. 
   (x + 3)2 + (y - 1)2 = 6
  • C. 
   (x - 3)2 + (y + 1)2 = 36
  • D. 
   (x + 3)2 + (y + 1)2 = 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phép đối xứng trục Oy biến tâm I(3;1) của (C) thành I’(-3;1); bán kính không thay đổi.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 45242

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA