ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID
 • Câu hỏi:

  Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

  • A. 
   Tam giác đều có vô số trục đối xứng
  • B. 
   Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là đường tròn
  • C. 
   Hình gồm hai đường thẳng vuông góc có vô số trục đối xứng
  • D. 
    Hình tròn có vô số trục đối xứng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phương án A. Tam giác đều chỉ có ba trục đối xứng là ba đường cao.

  Phương án B. Đường thẳng cũng có vô số trục đối xứng (là đường thẳng bất kì vuông góc với đường thẳng đã cho).

  Phương án C. Hình gồm hai đường thẳng vuông góc có bốn trục đối xứng (là chính hai đường thẳng đó và hai đường phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng đó).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 45244

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA