ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình : x - 2y + 4 = 0. Phép đối xứng trục Ox biến d thành d’ có phương trình:

  • A. 
    x - 2y + 4 = 0
  • B. 
   x + 2y + 4 = 0
  • C. 
    2x + y + 2 = 0
  • D. 
   2x - y + 4 = 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phép đối xứng trục Ox có \(\left\{ \begin{array}{l}
  x = x'\\
  y =  - y'
  \end{array} \right.\)

   Thay vào phương trình d được x'+ 2y' + 4 = 0 hay x + 2y + 4 = 0.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 45241

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA