ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(-1;3). Phép đối xứng trục Ox biến M thành M’ thì tọa độ M’ là:

  • A. 
   M’(-1;3) 
  • B. 
   M’(1;3)
  • C. 
   M’(-1;-3)  
  • D. 
   M’(1;-3)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì M' là điểm đối xứng với M qua Ox nên x'=x và y'=-y

  Do đó M'(-1;-3)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 45240

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA