YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho hai đường thẳng phân biệt d và d’. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến đường thẳng d thành d’?

  • A. 
   Không có phéo đối xứng trục nào.
  • B. 
   Có duy nhất một phép đối xứng trục.
  • C. 
   Chỉ có hai phép đối xứng trục.
  • D. 
   Có vô số phéo đối xứng trục.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đó chính là hai đường phân giác của các góc tạo bởi d và d’.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7275

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA