OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho hai đường thẳng phân biệt d và d’. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến đường thẳng d thành d’?

  • A. 
   Không có phéo đối xứng trục nào.
  • B. 
   Có duy nhất một phép đối xứng trục.
  • C. 
   Chỉ có hai phép đối xứng trục.
  • D. 
   Có vô số phéo đối xứng trục.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đó chính là hai đường phân giác của các góc tạo bởi d và d’.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF