OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương trình 3x-2y+1=0. Ảnh của d qua phép đối xứng trục Ox có phương trình là:

  • A. 
   \(3x + 2y + 1 = 0.\)
  • B. 
   \[ - 3x + 2y - 1 = 0.\]                                         
  • C. 
   \(3x + 2y - 1 = 0.\)
  • D. 
   \(3x - 2y + 1 = 0.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mỗi điểm \(M'(x,y) \in d'\) là ảnh của một điểm \(M\left( {{x_0};{y_0}} \right) \in d\) qua phép đối xứng trục Ox, ta có:

  \(\left\{ \begin{array}{l}{M_0}\left( {{x_0};{y_0}} \right) \in d\\x = {x_0}\\y =  - {y_0}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}3{x_0} - 2{y_0} + 1 = 0\\{x_0} = x\\{y_0} =  - y\end{array} \right.\)

  \( \Rightarrow 3x + 2y + 1 = 0\) chính là phương trình của d’.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENSE/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF