ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID
 • Câu hỏi:

  Cho hình vuông ABCD tâm I. gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của các cạnh DA, AB, BC, CD. Phép đối xứng trục AC biến:

  • A. 
   ∆IED thành ∆IGC   
  • B. 
   ∆IFB thành ∆IGB
  • C. 
   ∆IBG thành ∆IDH
  • D. 
   ∆IGC thành ∆IFA

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tìm ảnh của từng điểm qua phép đối xứng trục AC: điểm I biến thành I; B thành D; G thành H. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 45239

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA