ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương tình 3x-y+2=0. Viết phương trình d’ là ảnh của d qua phép đối xứng trục Oy.

  • A. 
   \(3x - y + 2 = 0.\)    
  • B. 
   \(3x + y + 2 = 0.\)
  • C. 
   \(3x - y - 2 = 0.\)
  • D. 
   \(3x + y - 2 = 0.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mỗi điểm \(M'(x,y) \in d'\) là ảnh của một điểm \(M\left( {{x_0};{y_0}} \right) \in d\) qua phép đối xứng trục Oy, ta có:

  \(\left\{ \begin{array}{l}{M_0}\left( {{x_0};{y_0}} \right) \in d\\x =  - {x_0}\\y = {y_0}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}3{x_0} - {y_0} + 2 = 0\\{x_0} = x\\{y_0} =  - y\end{array} \right.\)

  \( \Rightarrow 3x + y - 2 = 0\) chính là phương trình của d’.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7277

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA