RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tung một đồng tiền hai lần. Tìm xác suất để hai lần tung đó một S một N.

  • A. 
   \(P(B) = \frac{1}{3}\)
  • B. 
   \(P(B) = \frac{1}{4}\)
  • C. 
   \(P(B) = 1\)
  • D. 
   \(P(B) = \frac{1}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có không gian mẫu \(\Omega  = \left\{ {SS,SN,NN,NS} \right\} \Rightarrow n(\Omega ) = 4\)

  A: “ Hai lần tung có một S một N”

  \(A = \left\{ {SN,NS} \right\} \Rightarrow n(A) = 2\)

  Ta có: \(P(A) = \frac{{n(A)}}{{n(\Omega )}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}\).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 14275

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA