RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho tập hợp \({\rm{A = }}\left\{ {2,{\rm{ 3}},{\rm{ 4}},{\rm{ 5}}} \right\}\) lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số, các chữ số lấy ở tập hợp A?

  • A. 
   256
  • B. 
   120
  • C. 
   24
  • D. 
   16

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Có \(4^4=256\) số cần tìm.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 41804

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA