YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một đoàn tàu có 7 toa ở một sân ga. Có 7 hành khách từ sân ga lên tàu, mỗi người độc lập với nhau và chọn một toa một cách ngẫu nhiên. Tìm xác suất của biến cố sau:

  A: “ Một toa 1 người, một toa 2 người, một toa có 4 người lên và bốn toa không có người nào cả”

  Một đoàn tàu có 7 toa ở một sân ga. Có 7 hành khách từ sân ga lên tàu, mỗi người độc lập với nhau và chọn một toa một cách ngẫu nhiên. Tìm xác suất của biến cố sau:

  A: “ Một toa 1 người, một toa 2 người, một toa có 4 người lên và bốn toa không có người nào cả”

  • A. 
   \(P(A) = \frac{{450}}{{1807}}\)
  • B. 
   \(P(A) = \frac{{40}}{{16807}}\)
  • C. 
   \(P(A) = \frac{{450}}{{16807}}\)
  • D. 
   \(P(A) = \frac{{450}}{{1607}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số cách lên toa của 7 người là: \(\left| \Omega  \right| = {7^7}\).

  Tính \(P(A) = ?\)

  Ta tìm số khả năng thuận lợi của A như sau

  \( \bullet \) Chọn 3 toa có người lên: \(A_7^3\)

  \( \bullet \) Với toa có 4 người lên ta có: \(C_7^4\) cách chọn

  \( \bullet \) Với toa có 2 người lên ta có: \(C_3^2\) cách chọn

  \( \bullet \) Người cuối cùng cho vào toa còn lại nên có 1 cách

  Theo quy tắc nhân ta có: \(\left| {{\Omega _A}} \right| = A_7^3.C_7^4.C_3^2\)

  Do đó: \(P(A) = \frac{{\left| {{\Omega _A}} \right|}}{{\left| \Omega  \right|}} = \frac{{450}}{{16807}}\).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 14279

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA