RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lớp 11A có 29 học sinh nữ và 14 học sinh nam, giáo viên gọi 1 học sinh lên lau bảng. Hỏi có bao nhiêu cách

  • A. 
   29
  • B. 
   14
  • C. 
   1
  • D. 
   43

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  TH1: Gọi học sinh nam

  \(C_{29}^1 = 29\)

  TH2: Gọi học sinh nữ

  \(C_{14}^1 = 14\)

  Vậy có \(29 + 14 = 43\) cách.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41800

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA