RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một bình đựng 16 viên bi ,7 viên bi trắng ,6 viên bi đen,3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên ba viên bi .Tính xác suất của các biến cố B:“ Lấy cả ba viên bi không có bi đỏ” 

  • A. 
   \(P(B) = \frac{{143}}{{280}}\)
  • B. 
   \(P(B) = \frac{{13}}{{280}}\)
  • C. 
   \(P(B) = \frac{{14}}{{280}}\)
  • D. 
   \(P(B) = \frac{{13}}{{20}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(n(\Omega ) = C_{16}^3 = 560\)

   \(n(B) = C_{13}^3 = 286 \Rightarrow P(B) = \frac{{143}}{{280}}\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 14276

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA