RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng \(d:x - y + 1 = 0.\) Ảnh của d qua phép đối xứng trục hoành là đường thẳng có phương trình:

  • A. 
   \(x + y + 1 = 0\)
  • B. 
   \(x - y - 1 = 0\)
  • C. 
   \(x + y - 1 = 0\)
  • D. 
   \(x + y + 2 = 0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Lấy điểm M(x;y), điểm đối xứng với M qua trục hoành là M’(x;-y).

  Vậy ảnh của d qua phép đối xứng trục hoành là: \(x + y + 1 = 0.\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8943

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA