YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hình nào sau đây có vô số tâm đối xứng?

  • A. 
   Hình lục giác đều.
  • B. 
   Hình gồm hai đường thẳng cắt nhau.
  • C. 
   Hình gồm hai đường thẳng song song.
  • D. 
   Hình gồm hai đường tròn có bán kính bằng nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hình gồm hai đường thẳng song song có vô số tâm đối xứng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 8935

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA