RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

  • A. 
   Hai đường thẳng bất kì luôn đồng dạng.
  • B. 
   Hai đường tròn bất kì luôn đồng dạng.
  • C. 
   Hai hình ngũ giác đều luôn đồng dạng.
  • D. 
   Hai hình chữ nhật bất kì luôn đồng dạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ví dụ: Hình vuông là hình chữ nhật không đồng dạng với các hình chữ nhật không phải là hình vuông.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8942

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA