ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của đường thẳng \(d:x + 2y - 1 = 0\) qua phép vị tự tâm O, tỉ số -2 là đường thẳng có phương trình:

  • A. 
   \(x - 2y - 2 = 0\)
  • B. 
   \(x + 2y + 2 = 0\)
  • C. 
   \(x - 2y + 2 = 0\)
  • D. 
   \(x + 2y - 2 = 0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi \(M(x;y) \in d\)

  Gọi M’(x’;y’) là ảnh của M qua phép vị tự tâm O, tỉ số -2.

  \({V_{\left( {O; - 2} \right)}}(M) = M' \Rightarrow \overrightarrow {OM'}  =  - 2\overrightarrow {OM}  \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x' =  - 2x\\y' =  - 2y\end{array} \right. \Rightarrow M'( - 2x; - 2y)\)

  Vậy ảnh của d qua V là đường thẳng d’ có phương trình:

  \( - \frac{x}{2} - 2\left( { - \frac{y}{2}} \right) - 1 = 0 \Leftrightarrow x + 2y + 2 = 0.\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 8949

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA