RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(0;2). Ảnh của A qua phép quay tâm O góc \( - {90^0}\) có tọa độ là:

  • A. 
   (0;2)
  • B. 
   (2;0)
  • C. 
   (-2;0)
  • D. 
   (2;2)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điểm A(0;2) thuộc trục Oy, qua phép quay tâm O góc \( - {90^0}\) ta được ảnh của A thuộc trục Ox và có tọa độ A’(2;0).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8947

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA