RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

  • A. 
   Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.
  • B. 
   Phép đối xứng trục biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.
  • C. 
   Phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.
  • D. 
   Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khẳng định B sai.

  Ví dụ: 

  d và d' đối xứng nhau qua \(\Delta\).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8939

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA