RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

  • A. 
   Có phép tịnh tiến biến mọi điểm thành chính nó.
  • B. 
   Có phép đối xứng trục biến mọi điểm thành chính nó.
  • C. 
   Có phép quay biến mọi điểm thành chính nó.
  • D. 
   Có phép vị tự biến mọi điểm thành chính nó.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phép đối xứng trục chỉ biến các điểm nằm trên trục đối xứng thành chính nó.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 8941

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA