ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số \(y = \cos 2x + 4\cos x + 1.\)

  • A. 
   M=5
  • B. 
   M=4
  • C. 
   M=6
  • D. 
   M=7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(y = \cos 2x + 4\cos x + 1 \)

  \(= 2{\cos ^2}x + 4\cos x\)

  Đặt \(t = \cos x,\,\,1 - \le t \le 1\) 

  Khi đó ta có hàm số: \(f(t) = 2{t^2} + 4t,\, - 1 \le t \le 1\) 

  \(\begin{array}{l} f'(t) = 4t + 4\\ f'(t) = 0 \Leftrightarrow t = - 1 \end{array}\)

  Ta có: \(f(1) = 6;\,\,f( - 1) = - 2\) 

  Suy ra hàm số có giá trị lớn nhất là M=6.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON