ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Tìm tất cả các điểm cực đại của hàm số \(y = - {x^4} + 2{x^2} + 1.\)

  • A. 
   \(x=\pm 1\)
  • B. 
   \(x=- 1\)
  • C. 
   \(x= 1\)
  • D. 
   \(x=0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Xét hàm số \(y = - {x^4} + 2{x^2} + 1.\)

  \(\begin{array}{l} y' = - 4{x^3} + 4x\\ y' = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = 0\\ x = - 1\\ x = 1 \end{array} \right. \end{array}\)

  Vậy hàm số đạt cực đại tại x=-1 và x=1.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON