OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự phát triển của công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật có tác động như thế nào đến nền văn minh nhân loại?

  • A. 
   Đưa nhân loại bước sang nền “văn minh thông tin”.
  • B. 
   Thúc đẩy sự phát triển của “văn minh công nghiệp”.
  • C. 
   Hoàn thiện nền văn minh nhân loại.
  • D. 
   Đưa nhân loại bước sang “văn minh công nghiệp”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong những thập niên gần đây, công nghệ thông tin đã phát triển mạnh mẽ như một sự bùng nổ trên phạm vi toàn cầu, được ứng dụng sâu rộng trong mọi ngành kinh tế và hoạt động xã hội. Do đó, nền văn minh nhân loại đã sang một chương mới- “văn minh thông tin”.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210986

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF