ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện từ khi nào?

  • A. 
   Từ những năm 70 của thế kỉ XX.
  • B. 
   Từ những năm 80 của thế kỉ XX.
  • C. 
   Từ những năm 90 của thế kỉ XX.
  • D. 
   Xuất hiện cùng lúc với cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX, xu thế toàn cầu hóa xuất hiện trên thế giới, là một hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210969

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF