ON
ON
YOMEDIA
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hạn chế lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật hiện đại là

  • A. 
   Ô nhiễm môi trường.
  • B. 
   Tai nạn lao động.
  • C. 
   Các loại dịch bệnh mới xuất hiện.
  • D. 
   Chế tạo ra các loại vũ khí hủy diệt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật gây nên nhiều hậu quả, tiêu cực nhất là việc chế tạo những loại vũ khí hiện đại có sức công phá và hủy diệt khủng khiếp, có thể tiêu diệt nhiều lần sự sống trên hành tinh.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210981

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF