ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học công nghệ từ những năm 70 của thế kỉ XX đến nay?

  • A. 
   Sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất.
  • B. 
   Sử dụng năng lượng nước, hơi nước để cơ giới hóa sản xuất.
  • C. 
   Đạt được nhiều thành tựu nổi bật về công cụ sản xuất, nguồn năng lượng….
  • D. 
   Mọi phát minh sản xuất đều xuất phát từ kỹ thuật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ những năm 70 của thế kỉ XX đến nay, cách mạng khoa học – kĩ thuật chủ yếu diễn ra về công nghệ với sự ra đời của thế hệ máy tính điện tử mới (thế hệ thứ ba), vật liệu mới với những dạng năng lượng mới và công nghệ sinh học, phát triển tin học.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210979

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF