ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ những năm 40 của thế kỉ XX đến năm 2000?

  • A. 
   Tất cả phát minh kĩ thuật đều khởi nguồn từ nước Mĩ. 
  • B. 
   Cách mạng khoa học gắn liền với cách mạng kĩ thuật.
  • C. 
   Khoa học luôn đi trước và tồn tại độc lập với kĩ thuật.
  • D. 
   Tất cả phát minh kĩ thuật luôn đi trước và mở đường cho khoa học.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ những năm 40 của thế kỉ XX đến năm 2000 có những đặc điểm sau:

  - Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

  - Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

  - Khoa học gắn liền với kĩ thuật, khoa học đi trước mở đường cho kĩ thuật. Đến lượt mình, kĩ thuật lại đi trước, mở đường cho sản xuất.

  - Khoa học tham gia trực tiếp vào sản xuất, trở thành nguồn gốc chính của những tiến bộ kĩ thuật và công nghệ.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210993

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF