ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào dưới đây đã gây chấn động lớn trong dư luận thế giới?

  • A. 
   Con người đặt trên lên Mặt Trăng.
  • B. 
   Tạo ra cừu Đôli bằng phương pháp sinh sản vô tính.
  • C. 
   Công bố “Bản đồ gen người”.
  • D. 
   Giải mã hoàn chỉnh “Bản đồ gen người”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sự kiện gây chấn động lớn trong dư luận thế giới là tháng 3-1997, các nhà khoa học đã tạo ra con cừu Đôli bằng phương pháp sinh sản vô tính.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210987

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF