OFF
OFF
ADMICRO
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại bắt đầu diễn ra trong khoảng thời gian nào?

  • A. 
   Thế kỉ XVIII - XIX. 
  • B. 
   Những năm 40 của thế kỉ XX.
  • C. 
   Những năm 50 của thế kỉ XX.       
  • D. 
   Những năm 60 của thế kỉ XX.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại diễn ra qua hai giai đoạn.

  - Giai đoạn 1: từ những năm 40 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

  - Giai đoạn 2: từ sau cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1973 đến nay. Cách mạng công nghệ trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học - kĩ thuật nên giai đoạn này còn được gọi là cách mạng khoa học - công nghệ.

  Đáp án cần chọn là: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210989

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON