OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự hấp thụ chất dinh dưỡng diễn ra chủ yếu ở đoạn nào của ống tiêu hóa?

  • A. 
   Ruột già
  • B. 
   Dạ dày
  • C. 
   Ruột non
  • D. 
   Thực quản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hấp thụ chất dinh dưỡng diễn ra chủ yếu ở ruột non của ống tiêu hóa.

  → Đáp án: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 13906

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON