ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Ruột non dài khoảng bao nhiêu mét? 

  • A. 
   2,5-3m
  • B. 
   28-30m
  • C. 
    2,8-3m 
  • D. 
   25-30m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ruột non rất dài (tới 2,8 - 3m). Tổng diện tích bề mặt bên trong tới 400-500m2

  → Đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON