RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các chất dinh dưỡng nào dưới đây hấp thu theo con đường bạch huyết

  1. Đường.

  2. Lipit đã được lipaza phân giải thành axit béo và glixêrin (khoảng 30%).

  3. Axit amin.

  4. Các muối khoáng.

  5. Nước.

  6. Các vitamin tan trong nước

  7. Lipit đã được muối mật nhũ tương hoá dưới dạng các giọt nhỏ (70%).

  8. Các vitamin tan trong dầu (A, D, E, K). 

  • A. 
   1, 2
  • B. 
   3, 4
  • C. 
   5, 6 
  • D. 
   7, 8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  1,2,3,4,5,6 là các chất dinh dưỡng được hấp thu theo con đường máu.

  → Đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 134727

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA