RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các chất dinh dưỡng với nồng độ thích hợp và không còn chất độc được vận chuyển qua: 

  • A. 
   Tĩnh mạch chủ dưới
  • B. 
   Tĩnh mạch chủ trên
  • C. 
   Mao mạch máu 
  • D. 
   Mạch bạch huyết

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các chất dinh dưỡng với nồng độ thích hợp và không còn chất độc được vận chuyển qua tĩnh mạch chủ dưới.

  → Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 134720

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA