ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Các chất dinh dưỡng với nồng độ thích hợp và không còn chất độc được vận chuyển qua: 

  • A. 
   Tĩnh mạch chủ dưới
  • B. 
   Tĩnh mạch chủ trên
  • C. 
   Mao mạch máu 
  • D. 
   Mạch bạch huyết

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các chất dinh dưỡng với nồng độ thích hợp và không còn chất độc được vận chuyển qua tĩnh mạch chủ dưới.

  → Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON