OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Các vitamin hòa tan trong dầu và 70% lipid được vận chuyển theo con đường này? 

  • A. 
   Mao mạch máu
  • B. 
   Mạch bạch huyết
  • C. 
   Tĩnh mạch chủ dưới 
  • D. 
   Tĩnh mạch chủ trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các vitamin hòa tan trong dầu và 70% lipid được vận chuyển theo con đường mạch bạch huyết.

  → Đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

 

CÂU HỎI KHÁC

NONE
OFF