ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Các vitamin hòa tan trong dầu và 70% lipid được vận chuyển theo con đường này? 

  • A. 
   Mao mạch máu
  • B. 
   Mạch bạch huyết
  • C. 
   Tĩnh mạch chủ dưới 
  • D. 
   Tĩnh mạch chủ trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các vitamin hòa tan trong dầu và 70% lipid được vận chuyển theo con đường mạch bạch huyết.

  → Đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON