ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Một số chất dinh dưỡng và 30% lipid, có thể lẫn một số chất độc theo con đường này? 

  • A. 
   Mao mạch máu
  • B. 
   Mạch bạch huyết
  • C. 
    Tĩnh mạch chủ dưới 
  • D. 
   Tĩnh mạch chủ trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Một số chất dinh dưỡng và 30% lipid, có thể lẫn một số chất độc theo con đường mao mạch máu đến gan,…

  → Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON