RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một số chất dinh dưỡng và 30% lipid, có thể lẫn một số chất độc theo con đường này? 

  • A. 
   Mao mạch máu
  • B. 
   Mạch bạch huyết
  • C. 
    Tĩnh mạch chủ dưới 
  • D. 
   Tĩnh mạch chủ trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Một số chất dinh dưỡng và 30% lipid, có thể lẫn một số chất độc theo con đường mao mạch máu đến gan,…

  → Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 134721

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA