OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biết số trung bình cộng của ba số là số lớn nhất có hai chữ khác nhau, số thứ nhất là 76,8 và hơn số thứ hai 12,5 đơn vị. Hỏi số thứ ba là bằng bao nhiêu? 

  • A. 
   154,9 
  • B. 
   155,9 
  • C. 
   152,9 
  • D. 
   153,9 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là 98.

  Vậy trung bình cộng của ba số là 98.

  Tổng của ba số đó là:

  98 x 3 = 294

  Số thứ hai là:

  76,8 - 12,5 = 64,3

  Số thứ ba là:

  294 - (76,8 + 64,3) = 152,9

  Đáp số: 152,9 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271362

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON