OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phép nhân các số tự nhiên, phân số, số thập phân có chung các tính chất nào dưới đây?

  • A. 
    Tính chất giao hoán 
  • B. 
   Tính chất kết hợp 
  • C. 
   Tính chất nhân một số với một tổng 
  • D. 
   Cả ba tính chất trên 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phép nhân các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau:

  - Tính chất giao hoán: a × b = b × a

  - Tính chất kết hợp: (a × b) × c = a × (b × c)

  - Nhân một số với một tổng: (a + b) × c = a × c + b × c

  Phép nhân có thừa số bằng 1: 1 × a = a × 1 = a

  - Phép nhân có thừa số bằng 0: 0 × a = a × 0 = 0

  Vậy cả ba tính chất đã nêu đều đúng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271365

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON