OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một cái thùng sắt không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều rộng kém chiều dài 1,2m và bằng 3/5 chiều dài, chiều cao 0,5m. Người ta sơn mặt trong và mặt ngoài của thùng. Diện tích đã sơn của thùng sắt là bao nhiêu? 

  • A. 
   31,2m2
  • B. 
   15,6m2
  • C. 
   10,2m
  • D. 
   20,4m2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  20,4m2 gấp 2m2 số lần là:

  20,4 : 2 = 10,2 (lần)

  Khối lượng sơn cần dùng để sơn cái thùng:

  0,5 x 10,2 = 5,1 (kg)

  Đáp số: 5,1kg.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271398

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON