OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một cửa hàng có hai thùng dầu, thùng to có 68,5 lít, thùng bé có ít hơn thùng to 24,5 lít dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, mỗi chia như nhau, mỗi chai có 0,75 lít dầu. Sau khi bán đi một số chai dầu thì cửa hàng còn lại 54 chai dầu. Hỏi cửa hàng đã được bao nhiêu lít dầu.

  • A. 
   74 lít 
  • B. 
   71 lít 
  • C. 
   72 lít 
  • D. 
   73 lít 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thùng bé có số lít dầu là

  68,5 - 24,5 = 44 (lít)

  Cả hai thùng có số lít dầu là:

  68,5 + 44 = 112,5 (lít)

  112,5 lít dầu được chia vào số chai dầu là:

  112,5 : 0,75 = 150 (chai)

  Cửa hàng đã bán số chai dầu là:

  150 - 54 = 96 (chai)

  Cửa hàng đã bán được số lít dầu là:

  0,75 x 96 = 72 (lít)

  Đáp số: 72 lít 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271395

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON