OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một khu đất được dành 80 để làm nhà. Diện tích đất còn lại nhiều hơn diện tích đất làm nhà là 90m2. Tìm tỉ số phần trăm giữa diện tích đất làm nhà và diện tích khu đất.

  • A. 
   32% 
  • B. 
   47,05% 
  • C. 
   68% 
  • D. 
   88,88% 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Diện tích phần đất còn lại là:

  80 + 90 = 170 (m2)

  Diện tích khu đất đó là:

  80 + 170 = 250 (m2)

  Tỉ số phần trăm giữa diện tích đất làm nhà và diện tích khu đất là

  80 : 250 = 0,32 = 32%

  Đáp số: 32%.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271393

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON