OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho phép tính a + b = c. Con hãy chọn khẳng định sai:

  • A. 
   a là số hạng
  • B. 
   b là số hạng
  • C. 
   c là số hạng
  • D. 
   a + b là tổng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có:

  Bài tập Ôn về phép cộng Toán lớp 5 có lời giải

  Vậy c là số hạng là khẳng định sai.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271349

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON