OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điều gì không phải là nguyên nhân chung làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975?

  • A. 
   Hậu phương miền bắc không ngừng lớn mạnh, đáp ứng nhu cầu kháng chiến.
  • B. 
   Truyền thống yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.
  • C. 
   Sự lãnh đạo đúng đắn sáng tạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • D. 
   Tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc được phát huy thông qua các hình thức mặt trận.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Nguyên nhân chung là nhân tố thuộc về cả nước.

  - Nguyên nhân riêng là nhân tố thuộc về từng khu vực, từng miền.

  Xét cả 4 đáp án có thể thấy:

  - Đáp án A: là nguyên nhân riêng, thể hiện vai trò của hậu phương miền Bắc đối với cách mạng Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975.

  - Đáp án B, C, D: là nguyên nhân chung cả cả nước.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 211699

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON